• 01

  Awiasiýa

  Ajaýyp material we durnukly iş öndürijiligi.

 • 02

  AWTOMOBILE

  Durnuk tozan geçirmeýän öndürijilik, ygtybarly we çydamly, antioksidasiýa.

 • 03

  GURNAMA

  Güýçli suwuklygy bolan lehim has köp we hatda çukurda-da bolýar.

 • 04

  ALhli önümler

  Esasan kabel ýygnamak önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Täze önümler

 • Kompaniýa
  döredildi

 • Nyşana
  goýmalary

 • Maýor
  Müşderiler

 • Esasy
  önümleri

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Iň ýokary kompaniýanyň ýerleşýän ýeri

  Amatly transport desgalary we çalt logistika radiasiýa mümkinçiligi.

 • Kompaniýanyň esasy müşderileri

  Jabil, Hangzhou Xupu Energy Technology, Hangzhou Rayleigh Ultrasonik Tehnologiýa, Wuxi Shadow Speed ​​Integrated Circuit we ş.m.

 • Kompaniýanyň esasy iş gerimi

  Esasan kabel ýygnamak önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Habarlarymyz

 • Volokary woltly paket sim geçiriji birikmesi 0.2

  Volokary woltly paket sim geçiriji birikmesi 0.2: Elektrik birikmesinde görkeziji

  JDT Elektron, elektrik birikmesiniň we howpsuzlygynyň iň ýokary nokadyny öz içine alýan ýokary woltly paket sim geçirijisi birikmesi 0.2 hödürländigine buýsanýar.Döwrebap elektrik goşundylarynyň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen bu simli birikme, biziň ...

 • Pes woltly maşyn suw geçirmeýän kabel birleşdirijisi

  Pes woltly maşyn suw geçirmeýän kabel birleşdirijisi: Ajaýyp okuw

  JDT Elektron birikme çözgütleri boýunça iň täze täzeliklerimizi hödürleýär: Pes woltly maşyn suw geçirmeýän kabel birikdirijisi.Ygtybarlylyk we öndürijilik üçin döredilen bu birleşdiriji, häzirki zaman tehnikasynyň we elektronikanyň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Aşakda proýekti jikme-jik ...

 • Energiýa saklaýjy batareýa1

  Netijeligiň güýjüni açmak: Energiýa saklaýan batareýa üçin ösen kabel önümleri

  Energiýa çözgütleriniň dinamiki dünýäsinde “JDT Electronic” häzirki zaman amaly programmalaryň ýokary isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen energiýa saklaýan batareýa üçin iň täze kabel önümleri bilen tapawutlanýar.Batareýamyz diňe bir komponent däl;güýç bilen urýan energiýa ulgamyňyzyň ýüregi we ...

 • Awtoulag birikdirijisi Harness wilkasy üç ýadroly

  Awtoulag birleşdirijisiniň dykyzlygy üç ýadroly: Çydamlylygyň we ulanyjy merkezi dizaýnynyň garyndysy

  Awtoulag elektronikasynyň günsaýyn ösýän dünýäsinde bir önüm, hiliniň, çydamlylygynyň we ulanyjylara amatly dizaýnynyň ajaýyp utgaşmasy bilen tapawutlanýar: JDT Elektron tarapyndan “Awtoulag birikdirijisi Harness Plug” üç ýadroly.Bu innowasiýa birleşdiriji dwigatel wilkasy JDT-iň iň ýokary derejesini görkezýär ...

 • simli oturgyç birleşdiriji terminal rozetka birleşdirijisi bilen metal düwme wyklýuçateli

  Metal düwme kommutatorlarynda altyn standart

  JDT Elektron birikme çözgütlerinde iň täze täzeligini hödürlemek bilen buýsanýar: simli oturgyç birleşdiriji terminaly rozetka bilen demir düwme kommutator.Bu önüm, hil, netijelilik we müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr.Önümiň aýratynlyklary we öndürijilik merkezi ...